Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa
Nabożeń„stwa – ul. Rogozińskiego 23, Łódź

•   Niedziela

•   Środa

10:00-14:00

18:00-19:00

Nabożeństwa z tłumaczeniem na język ukraiński

Dodatkowo także w pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 17:00